logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Foto bij 50 tinten groenIn 2021 sloten wij het GLB-project af. Na ruim twee jaar van veldproeven, informatiebijeenkomsten en gesprekken met agrariërs in onze regio, konden wij onderbouwd aanbevelingen doen over de bijdrage van de landbouw aan de doelen van het toekomstige Europese Gemeenschappelijk Landbouwbeleid. In de gezamenlijke eindrapportage “Naar vijftig tinten groen in ’t kleinschalige cultuurlandschap” deden de collectieven Veluwe, Utrecht Oost, Midden-Brabant en Noordoost-Twente verslag van kansrijke natuurinclusieve maatregelen voor de betreffende gebieden. Lees hier de belangrijkste bevindingen.