logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Het collectief richt zich niet alleen via de ANLb-regeling op een mooi Veluws landschap, maar werkt ook als initiatiefnemer of partner in diverse projecten. Daarmee dragen wij bij aan duurzame ontwikkelingen in de landbouw: van verbetering van leefgebieden tot vernieuwingen gericht op een duurzame toekomst van landbouw, natuur en landschap. 

BoerenNatuur Veluwe heeft een groot draagvlak onder Veluwse boeren en is een interessante speler op het gebied van natuur en landbouw in de regio. Door deze ervaringen en opgebouwde kennis is ons collectief een betrouwbare gebiedspartner voor opdrachtgevers, zoals Provincie Gelderland, de gemeenten, terreinbeherende organisaties en Waterschap Vallei en Veluwe.