logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

BoerenNatuur Veluwe is één van de veertig agrarische natuurcollectieven in Nederland. Sinds 2016 zijn wij de uitvoerder van de regeling voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) rond de Veluwe. Voor dit werkgebied heeft het collectief een overeenkomst met provincie, waterschap en EU. Op haar beurt sluit het collectief contracten met ruim 900 boeren en particuliere beheerders. Via gebiedsprojecten vergroten we de betrokkenheid van ‘het gebied’ bij het agrarische natuur- en landschapsbeheer. 


De rol van agrarische natuurcollectieven

De zogeheten agrarische natuurcollectieven verzorgen sinds 2016 de subsidie voor Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb). Voor die tijd kon u als beheerder van agrarische natuur en landschap rechtstreeks subsidie aanvragen bij de overheid. Nu verloopt dit proces via de collectieven. In heel Nederland zijn veertig collectieven actief. In Gelderland gaat het om Collectief Rivierenland, VALA en BoerenNatuur Veluwe. Boerennatuur is de overkoepelende organisatie voor alle collectieven. 

BoerenNatuur Veluwe inventariseert uw wensen en mogelijkheden als deelnemer binnen het werkgebied, vraagt subsidie aan bij de provincie en geeft die vervolgens via subsidiebeschikkingen door aan u. Hiervoor dienen wij gebiedsbeheerplannen in bij Provincie Gelderland. Op die manier maakt BoerenNatuur Veluwe enerzijds afspraken met de provincie, anderzijds met u als deelnemer. 

Naast het ANLb is BoerenNatuur Veluwe in toenemende mate betrokken bij diverse projecten op het gebied van natuurinclusieve landbouw. Enkele voorbeelden zijn natuurinclusief boeren, een project over sloten en over akkerranden.


Samenwerking met agrarische natuurverenigingen

BoerenNatuur Veluwe is tot stand gekomen door een samenwerking tussen vijf agrarische natuurverenigingen (ANV's) rondom de Veluwe en LTO Noord. Zij hebben de coöperatieve vereniging opgericht en dragen bestuursleden voor die door de algemene ledenvergadering benoemd kunnen worden. Alle boeren, landgoederen en particuliere grondeigenaren die deelnemen aan het ANLb, zijn automatisch lid van het collectief.   

De samenwerkingspartners zijn:

  1. Agrarische Natuur- en Landschapsvereniging Veluwe IJsselzoom
  2. Natuur- en Milieucoöperatie Randmeerkust
  3. Stichting Biotoopvereniging Agrarisch Overleg
  4. Agrarische Natuurvereniging Vallei Horstee
  5. Agrarische Natuurvereniging Het Binnenveld
  6. LTO Noord 

BoerenNatuur Veluwe werkt daarnaast ook samen met een aantal vaste partners: Viridis, K&G Advies, CLM en Stichting Landschapsbeheer Gelderland


Werkgebied BoerenNatuur Veluwe

BoerenNatuur Veluwe neemt het noordwestelijke deel van Gelderland voor haar rekening. De gebieden rondom de Veluwe, grofweg alles noorden van de Rijn en ten westen van de IJssel vallen hieronder.

collectiefgebied web


DE ORGANISATIE

Leden 

Leden van het collectief zijn de deelnemers aan het Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer. Wie een beheercontract heeft met het collectief is automatisch lid, maar betaalt hiervoor geen contributie. Veel leden zijn tevens lid van een van de Agrarische Natuurverenigingen. Het is echter niet noodzakelijk om aangesloten te zijn bij één van ANV’s om deel te kunnen nemen aan Agrarisch Natuur- en Landschapsbeheer.

Het bestuur 

Het algemeen bestuur van het collectief bestaat uit leden van deze verschillende partijen en onafhankelijke leden. Het algemeen bestuur komt meestal vier keer per jaar bijeen. De voorzitter, secretaris en penningmeester vormen het dagelijks bestuur en komen vier of vijf keer extra bijeen.

Jan-Willem Lagerweij
Jan-Willem Lagerweij (Voorzitter)
Gert Aalten
Gert Aalten (Secretaris)
Wilbrand van Zeeburg
Wilbrand van Zeeburg (Penningmeester)
Pieter Brouwer
Pieter Brouwer
Henk Davelaar
Henk Davelaar
Wim Fikse
Wim Fikse
Evert Luchtenbelt
Evert Luchtenbelt
Lodewijk Pool
Lodewijk Pool
Saskia Wiersma
Saskia Wiersma

Werkorganisatie 

Binnen BoerenNatuur Veluwe zijn bestuur en uitvoering gescheiden. Het bestuur bepaalt de strategie, neemt organisatorische en financiële besluiten en legt verantwoording af aan de leden. De medewerkers van het collectief zorgen voor de uitvoering van de werkzaamheden. De veldcoördinatoren beschikken over ecologische en landschappelijke kennis; indien nodig worden externe specialisten ingeschakeld.

Hans Veurink
Hans Veurink - directeur
T 06 5370 1000


Stuur een e-mail

Renske Loefs
Renske Loefs - projectleider
T 06 2080 6583


Stuur een e-mail

Dirk Jan Bleijerveld
Dirk Jan Bleijerveld – veldcoördinator Binnenveld
T 06 3151 3211


Stuur een e-mail

Gerdine Frens
Gerdine Frens - projectmedewerker en veldcoördinator VIJZ
T 06 2160 4619


Stuur een e-mail

Jan-Willem Schoonhoven
Jan-Willem Schoonhoven - veldcoördinator Randmeerkust
T 06 3604 9177


Stuur een e-mail

Martijn Hoolsema
Martijn Hoolsema - veldcoördinator VIJZ
T 06 2553 5140


Stuur een e-mail

Peter van de Veen
Peter van de Veen - veldcoördinator BAO
T 033 7630 526


Stuur een e-mail

Sarah Mampuys
Sarah Mampuys - projectmedewerker en veldcoördinator Vallei Horstee
T 06 4022 5099


Stuur een e-mail

Annette den Hollander
Annette den Hollander - projectmedewerker
T 06 2921 5628


Stuur een e-mail

Imre Schuitemaker
Imre Schuitemaker - projectmedewerker
T 06 2740 3229


Stuur een e-mail

Otto Vloedgraven
Otto Vloedgraven - projectmedewerker
T 06 2887 0603


Stuur een e-mail

Christel van Dijk
Christel van Dijk - officemanager
T 06 2710 7085


Stuur een e-mail

Willeke Tuitert
Willeke Tuitert - communicatiemedewerker
T 06 2702 5271


Stuur een e-mail

Celine Roodhart
Celine Roodhart - ecoloog


Stuur een e-mail

Gecertificeerde organisatie 

BoerenNatuur Veluwe is gecertificeerd door de landelijke Stichting Certificering SNL. Om als agrarisch collectief subsidie aan te kunnen vragen voor agrarisch natuur- en landschapsbeheer is deze certificering verplicht. Met deze certificering wordt aangetoond dat het collectief voldoet aan bepaalde kwaliteitseisen op het gebied van beheer, organisatie en administratie. Vertrouwen in de beheerder staat hierin centraal, vertrouwen in motivatie en professionaliteit om goed beheer uit te voeren en daarover transparant te zijn.

De Stichting Certificering SNL controleert via externe audits de kwaliteit van de uitvoering. Na de laatste audit in 2023 is de certificering opnieuw verlengd.

Verantwoording

Het collectief legt over het gevoerde beheer verantwoording af aan de provincie Gelderland en Waterschap Vallei en Veluwe. Met deze opdrachtgevers bepalen we de strategie en de doelen. Via een jaarlijkse betaalaanvraag bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) worden alle activiteiten financieel en administratief verantwoord.