logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

ALV nieuwe vlagCollectief Veluwe heeft een nieuwe naam. Voortaan komt u ons tegen onder de naam BoerenNatuur Veluwe. Hiermee sluiten wij aan bij de landelijke ontwikkeling om meer uniform en herkenbaar in beeld te komen als organisatie voor agrarische natuurbeheer. Op de Algemene Ledenvergadering van 13 september 2023 is de naamsverandering aan de leden toegelicht en met instemming ontvangen. Het nieuwe logo werd aan de leden getoond door het aftreden bestuurslid Diana Versteeg en haar vervanger, op voordracht van LTO Noord, Wim Fikse.

Inhoudelijk verandert er voor u niets, Met dezelfde beheerpakketten, de vertrouwde medewerkers en onverminderd enthousiasme zetten wij ons in voor behoud, herstel en verbetering van de agrarische natuur bij onze deelnemers.