logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

agrarische natuur is mensenwerkIn Buitenronde verscheen in juni het artikel 'Agrarische natuur is mensenwerk'. ANLb-deelnemer Teunis van de Zandschulp vertelt samen met veldcoördinator Sarah Mampuys over het agrarisch natuurbeheer op zijn percelen. Over maaien van binnen naar buiten en de win-win van 'kruidenrijk' voor bedrijf en natuur.