logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Afbeelding voorpaginaOp 19 mei jl. heeft het algemeen bestuur van Collectief Veluwe de nieuwe beheerstrategie vastgesteld voor de periode vanaf 2023. We willen de kwaliteit van het beheer verder verbeteren door de focus te leggen op een gebiedsgerichte en een soortgerichte aanpak. Voor vier aandachtsgebieden is een strategie uitgewerkt: weidevogels, landschap, stroomdalgraslanden en water/klimaat. Verder zijn er 10 doelsoorten gekozen waar de beheermaatregelen op worden afgestemd.

Er zijn nog wel onzekerheden door het nieuwe gemeenschappelijke landbouwbeleid (GLB), het nitraat actieprogramma, de water- en klimaatdoelen en vooral het stikstofbeleid. Ook staat het beschikbare budget nog niet vast. Maar de grote lijn wordt steeds duidelijker en daarom nodigen we u van harte uit voor een van de informatiebijeenkomsten die we in de maand juni organiseren.