logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Schermafbeelding 2022 02 24 095246Compoststrooier, klepelmaaier, schijveneg, ecoploeg... Boeren in Gelderland kunnen 40% subsidie aanvragen voor maatregelen die verdroging of vernatting tegengaan en de kwaliteit van de bodem verbeteren. Denkt u bijvoorbeeld ook aan de aanschaf van drukwisselsysteem voor banden, vochtsensoren (beslissingsondersteunende systemen beregening), peilgestuurde drainage of een boerenstuw (droogtestuw). Ook investeringen in maatregelen voor het hergebruik van gewasresten of het nuttig toepassen sloot- en bermmaaisel als bodemverbeteraar vallen hieronder. De maximum bijdrage uit deze investeringsregeling is € 20.000 per bedrijf. Wilt u eerst advies inschakelen? Dan kunt u dit tot 1500 euro per bedrijf vergoed krijgen. De investeringsregeling, die verlengd is tot 31 december 2022, geldt in de werkgebieden van de waterschappen Rijn en IJssel en Vallei en Veluwe. Het Deltaplan Agrarisch Waterbeheer zorgt voor de ondersteuning en uitvoering van deze regeling. Meer weten? Belt u dan gebiedsmakelaar Henk Jolink, tel. 06 57429305. Of klik hier voor het overzicht aan maatregelen.