logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Als collectief krijgen we regelmatig de vraag wat de regels voor mestplaatsingsruimte zijn op botanisch grasland. Percelen waar het ANLb-pakket ‘botanisch hooiland’ of ‘botanisch weiland’ (A13) op ligt, blijven landbouwgrond. In uw perceelsregistratie bij RVO kunt u de gewascode 265 (Blijvend grasland) gebruiken. De regels voor mestplaatsingsruimte op landbouwgrond gelden. Grond waar ANLb-pakketten op liggen wordt niet omgevormd naar natuurgrond en krijgt ook geen hoofdfunctie natuur. Let op dat u in uw registratie bij RVO dus niet een gewascode voor ‘hoofdfunctie natuur’ gebruikt. Dan gelden er andere regels dan voor ANLb-percelen botanisch hooi- of grasland. Op de volgende website kunt u hier meer over lezen:

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/gebruiken-en-uitrijden/hoeveel-mest-andere-grond

https://www.rvo.nl/onderwerpen/agrarisch-ondernemen/mest/landbouwgrond-uitgelegd