logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Wageningen University & Research en Stichting Stimuland voeren in opdracht van het ministerie van LNV een onderzoek uit naar de belangrijkste (financiële) risico’s die gangbare boeren lopen bij het omschakelen naar een duurzame landbouw zoals kringlooplandbouw, natuurinclusief of biologisch. Zij zijn op zoek naar agrarisch ondernemers die aan dit onderzoek mee willen doen. 

Bent u actief in akkerbouw, melkveehouderij of varkenshouderij en heeft u besloten wel of juist niet aan duurzamere bedrijfsvoering/kringlooplandbouw te gaan doen? Of heeft u wel interesse maar twijfelt u nog? Dan kunt u zich tot uiterlijk 10 oktober aanmelden voor deelname via dit aanmeldformulier. Voor meer informatie bekijkt u deze video of de veelgestelde vragen.