logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Knotwilgenrij vierkantDeelnemers aan het ANLb kunnen gebruikmaken van de bosbouwvrijstelling om vrijstelling te krijgen van inkomstenbelasting op landschapsbeheer. De bosbouwvrijstelling heeft betrekking op de inkomsten uit het beheer van bosopstanden. De definitie daarvan is breed, bomenrijen vallen er bijvoorbeeld ook onder. Om van de bosbouwvrijstelling gebruik te maken, moet u aan kunnen tonen wat de inkomsten uit het beheer waren. Bijvoorbeeld aan de hand van het beheercontract en de uitbetaling door het collectief.

Wanneer u als deelnemer gebruikmaakt van de bosbouwvrijstelling, zijn kosten voor dat beheer niet meer op te voeren als aftrekpost. Beheer van landschapselementen is niet via het ANLb vrijgesteld van inkomstenbelasting. 

Laat u zich adviseren door uw boekhouder, omdat per situatie kan verschillen wat voordelig is.