logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

koeien in polder vierkantIs het u ook opgevallen? Er lopen minder koeien in de polder dan in vroeger jaren. 

Hoewel melkveehouders in Nederland hun koeien steeds meer weidegang geven, zien we dat er in de weidevogelgebieden nog niet veel rundvee loopt. Dat is jammer, want koeien in de polder zijn goed voor weidevogels. Beweiding geeft structuur aan het gras door de enigszins stuk gelopen zoden, er zijn meer grassoorten en pullen kunnen makkelijker een plek vinden om te schuilen. Bovendien zorgen koeienflatsen voor veel vliegen, die lekker zijn voor de weidevogelpullen. 

Kortom, wij willen meer koeien in de wei. Daarom hebben we voor aankomend seizoen extra regio-pakketten in het leven geroepen, met een vergoeding voor koeien buiten. Lees er meer over in de flyer.