logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

IMG 3730Vanaf 2021 is BoerenNatuur Veluwe voor de provincie Gelderland uitvoerder van de subsidieregeling 'Aanleg landschap met waardedaling grond'. Wat is de stand van zaken op dit moment?

Op dit moment loopt de subsidieaanvraag nog voor 14 deelnemers. Deze aanvraag betreft - verspreid over ons werkgebied - de aanleg van 14 bosjes, 7 poelen, 1 km houtwal/singel, 3.5 km struweelhaag en 1 km aan struweelranden.

De aanvragen worden voor de zomer omgezet in een kwalitatieve verplichting en ondertekend bij de notaris. Het hele proces van aanvraag tot uitbetaling is een traject van lange adem maar de nieuwe landschapselementen die het heeft opgeleverd zijn zeer waardevol. En dat zijn er nogal wat: sinds de start van de regeling is er subsidie toegezegd voor bijna 17 ha aan landschapselementen. 

Helaas is er op dit moment geen budget meer voor de regeling en kunnen er geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Er zijn nog wel een aantal ge√Įnteresseerden. Eind dit jaar of begin volgend jaar weten we waarschijnlijk of er weer aanvragen ingediend kunnen worden.