logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Polder Nijbroek Grote modderkruiperOp 7 februari zijn we ‘de sloot ingedoken’ tijdens een bijeenkomst over slootbeheer in de polder Nijbroek. We kijken terug op een mooie bijeenkomst en leerzame presentaties van RAVON, Waterschap Vallei & Veluwe en Boerennatuur Veluwe. Zo’n 40 aanwezigen hebben geleerd over alles wat leeft in de sloot en hoe deze sloten ecologisch verantwoord beheerd kunnen worden. Memorabel was de korte film over de geschiedenis en leefwijze van de grote modderkruiper (link: https://www.youtube.com/watch?v=_m1_zsNnXeo ). Een bijzondere vissoort waarvan het leefgebied onder druk staat. In de sloten van de polder Nijbroek is de grote modderkruiper echter nog aanwezig, een mooie kans om voor deze soort wat positiefs te gaan doen!

De bijeenkomst heeft een aantal deelnemers gestimuleerd dit jaar aan de slag te gaan met ecologisch slootschonen. Geweldig om te zien hoe verschillende betrokken partijen in het gebied samenkomen om aan hetzelfde doel te werken. Namelijk, schone watergangen met meer biodiversiteit.Wij zijn daarnaast nieuwsgierig geworden naar de verspreiding van deze soort en willen hier meer over te weten komen. Binnenkort organiseren wij daarom in samenwerking met RAVON een vrijwilligersdag om de sloten in de polder Nijbroek te onderzoeken op onder andere de aanwezigheid van de grote modderkruiper. Wordt vervolgd!