logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

weidevogelvrijwilligers op een rij met verrekijkersIn overleg tussen de provincie Gelderland, de collectieven (BoerenNatuur Veluwe, VALA en collectief Rivierenland) en SLG (Stichting Landschapsbeheer Gelderland) zijn afspraken gemaakt over taakverdeling en samenwerking rond het weidevogelbeheer. De provincie heeft besloten dat vanaf januari 2024 de ondersteuning van de weidevogelvrijwilligers uitgevoerd zal worden vanuit de agrarische collectieven. Dit past bij andere soorten van monitoring die de collectieven al coördineren, zoals voor kruidenrijke graslanden, wintervogels, etc. Het aanspreekpunt voor de weidevogelvrijwilligers is Annette den Hollander, werkzaam vanuit BoerenNatuur Veluwe. Binnen de nieuwe taakverdeling blijven SLG en collectieven zo goed mogelijk samenwerken aan het versterken van het leefgebied voor de boerenlandvogels en vooral het goed organiseren van het belangrijke werk dat de vrijwilligers uitvoeren.

We hebben er alle vertrouwen in dat we op deze manier in een krachtige en goede samenwerking verder kunnen gaan.