logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

240112 Uitbetaling RVO 2023In de afgelopen weken ontstond er onduidelijkheid wanneer RVO de vergoedingen voor het Agrarische Natuur- en Landschapsbeheer (ANLb) zou uitbetalen. RVO heeft inmiddels laten weten dat het geld over beheerjaar 2023 uiterlijk 15 maart 2024 op de rekening van de collectieven staat. De afgelopen jaren vond de uitbetaling door RVO meestal rond 1 februari plaats; de uitbetaling is dit jaar dus later dan de afgelopen jaren. Dit komt doordat het ANLb onderdeel uitmaakt van de gehele GLB-afhandeling. Deze is vertraagd omdat we nu in een nieuwe GLB-periode zitten. Formeel blijft RVO binnen de uiterste termijn, maar het is wel vervelend dat het geld later komt dan we gewend waren. Deelnemers kunnen hun uitbetaling uiterlijk 31 maart 2024 verwachten.