logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Kaartbeeld legsels Veluwe 08042024In het werkgebied van BoerenNatuur Veluwe zijn al meer dan 1250 legsels van weidevogels geregistreerd door weidevogelvrijwilligers. De meeste nesten zijn van de kievit, maar er zijn ook al legsels gevonden van de grutto, tureluur en wulp en nog een aantal andere soorten. Op 20 maart werd het eerste wulpenei van de provincie Gelderland gevonden door door weidevogelvrijwilligers Arja, Jan K. en Leendert. In Arkemheen vond Peter van de Mheen het eerste grutto ei van de provincie. Op de website van LandschappenNL staan de eerste eieren per weidevogel (big 5) per provincie: https://www.boerenlandvogelsnederland.nl/eerste-legsels/overzicht-eerste-eieren/ 

  nesten wulp en grutto

Stuw in OosterwoldeOm het biotoop voor weidevogels te verbeteren is het soms gewenst om waterpeilen te kunnen sturen. In Oosterwolde is onlangs bij een veehouder in samenwerking met BoerenNatuur Veluwe een aantal stuwen geplaatst. Met deze stuwen kan in een gebied van meer dan 20 hectare het waterpeil zelfstandig geregeld worden. In het weidevogelseizoen of in droge periodes kan nu een hoger waterpeil gerealiseerd worden in sloten en greppels. Voor weidevogels geeft dit in combinatie met kruidenrijke percelen een ideaal broed- en leefgebied. Bijkomend voordeel is het tegengaan van de inklinking van de veenlaag in dit gebied. BoerenNatuur Veluwe ondersteunt deze projecten van harte en is benieuwd naar de resultaten!

Broedstoven voor vliegend hertAfgelopen maand zijn bij melkveebedrijf Van Essen in Uddel twee broedstoven voor het vliegend hert geplaatst. Het vliegend hert is de grootste kever van Nederland. Helaas komt deze soort in nog maar een paar gebieden in Nederland voor, waarvan de Veluwe één van de belangrijkste is. Lees verder >>>

Broedstoven voor vliegend hertAfgelopen maand zijn bij melkveebedrijf Van Essen in Uddel twee broedstoven voor het vliegend hert geplaatst. Het vliegend hert is de grootste kever van Nederland. Helaas komt deze soort in nog maar een paar gebieden in Nederland voor, waarvan de Veluwe één van de belangrijkste is. Melkveebedrijf Van Essen ligt midden in het verspreidingsgebied van het vliegend hert. Een uitgelezen kans om hier met de broedstoven een fijne voedselvoorraad voor de larven aan te leggen. 

Broedstoven zijn ingegraven eikenhouten stammen die langzaam rotten en zo voedsel bieden voor de larven van het vliegend hert. De larve van het vliegend hert heeft 4 tot 8 jaar nodig voordat hij groot genoeg is om zich te verpoppen. In die tijd leeft hij van met witrot aangetast inlands eikenhout. Met een broedstoof wordt gewaarborgd dat voor de levensduur van de larve voldoende hout met witrot aantasting aanwezig is in de bodem.

In twee ochtenden zetten het melkveebedrijf, Geldersch Landschap & Kasteelen (GLK) en een paar enthousiaste medewerkers van ons collectief samen twee broedstoven in elkaar. Een goed voorbeeld dat hopelijk doet volgen!