logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Kettingzaag2BoerenNatuur Veluwe is op zoek naar een Adviseur Landschapsbeheer. In deze functie werk je nauw samen met onze zeven veldcoördinatoren, die ieder in hun eigen werkgebied de overeenkomsten afsluiten met onze deelnemers. Daarbij word je ingeschakeld om advies te geven over het beheer van houtsingels, hakhoutbosjes, struweelhagen, elzensingels en andere landschapselementen. In overleg met de beheerder maak je plannen voor periodiek beheer. Termen als blessen, opkronen, takkenrillen en overstaanders zijn voor jou gesneden koek. Verder maak je inrichtingsplannen en kostencalculaties voor de aanleg van nieuwe landschapselementen. Meer weten? Lees hier de volledige vacaturetekst.

Grutto in plas dras shutterstock 1090611926Voor de regio Randmeerkust is BoerenNatuur Veluwe op zoek naar een Veldcoördinator Agrarisch Natuurbeheer. Als veldcoördinator ben je verantwoordelijk voor de beheerovereenkomsten met onze leden in je eigen werkgebied aan de noordoostkant van de Veluwe. Je adviseert de boeren en particuliere eigenaren over de mogelijkheden om agrarisch natuurbeheer toe te passen en sluit met hen contracten af. In de polder Oosterwolde en omgeving Doornspijk ligt het accent op weidevogelbeheer en op de flanken van de Veluwe gaat het vooral om de natuurkwaliteit in kleinschalige landschappen. Meer weten? Lees hier de volledige vacaturetekst.

IMG 3730Vanaf 2021 is BoerenNatuur Veluwe voor de provincie Gelderland uitvoerder van de subsidieregeling 'Aanleg landschap met waardedaling grond'. Wat is de stand van zaken op dit moment?

Op dit moment loopt de subsidieaanvraag nog voor 14 deelnemers. Deze aanvraag betreft - verspreid over ons werkgebied - de aanleg van 14 bosjes, 7 poelen, 1 km houtwal/singel, 3.5 km struweelhaag en 1 km aan struweelranden.

De aanvragen worden voor de zomer omgezet in een kwalitatieve verplichting en ondertekend bij de notaris. Het hele proces van aanvraag tot uitbetaling is een traject van lange adem maar de nieuwe landschapselementen die het heeft opgeleverd zijn zeer waardevol. En dat zijn er nogal wat: sinds de start van de regeling is er subsidie toegezegd voor bijna 17 ha aan landschapselementen. 

Helaas is er op dit moment geen budget meer voor de regeling en kunnen er geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Er zijn nog wel een aantal geïnteresseerden. Eind dit jaar of begin volgend jaar weten we waarschijnlijk of er weer aanvragen ingediend kunnen worden.

Kaartbeeld BTS Putterpolder 23052024Eind mei/begin juni zijn door weidevogelvrijwilligers de grutto’s geteld om te kijken of deze alarmeren. Het alarmeren geeft aan dat de grutto’s kuikens hebben. Het doel van de telling is om het broedsucces van de grutto te bepalen. Daarnaast wordt met de telling duidelijk waar de weidevogelgezinnen naar toe zijn gegaan na het uitkomen van de eieren. Die kennis wordt weer gebruikt om een goede leefomgeving te faciliteren. Het is nog te vroeg in het seizoen om conclusies te trekken, maar we kunnen wel al zien in welke gebieden grutto's de meeste kuikens hebben weten groot te brengen. Dat is dit seizoen in de weidevogelgebieden Oosterwolde2 en Putterpolder. Op het kaartje hiernaast is het aantal waarnemingen in Putterpolder te zien.