logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

In kader van Actieplan Natuurinclusieve Landbouw meldde Huis Deelerwoud zich aan voor een bedrijfsnatuurplan. Stichting Huis Deelerwoud heeft een landgoed in beheer met, naast bos, ongeveer 45 ha kruidenrijk grasland en 42 ha akkerbouwgrond. Een akkercomplex van 30 ha aan de Delenseweg werd tot 2021 verhuurd. In die periode werd het intensief beteeld (uien en aardappelen) en met een ruime drijfmestgift uit de intensieve veehouderij van mineralen voorzien. De stichting wil graag zelf de landbouwtak weer uitvoeren en wel op een zo natuurvriendelijke en circulaire manier. De granen en andere producten willen zij vervolgens lokaal laten verwerken en afzetten.

Projectmedewerker Otto Vloedgraven van Collectief Veluwe schreef een voorstel voor een natuurvriendelijke inrichting van de 30 ha akkergrond aan de Delenseweg. Langs de rand en deels door het complex komen een houtsingel en een struweelhaag, met een lengte van respectievelijk 700 en 300 meter. Het complex wordt opgedeeld in zeven akkers, van elkaar gescheiden door 5 meter brede struweelranden; langs de akkers akkerranden van 6 meter breed.

Adviesbureau Delphi maakte vervolgens een akkerbouwplan voor extensieve akkerbouw. Met een vruchtwisseling met 3 van de 6 jaar graan, op een zo natuurvriendelijk en circulair mogelijke wijze. Door het gebruik van vaste mest, compost en groenbemesters is er ook aandacht voor bodemverbetering.

De aanleg van de houtsingel, struweelhaag en struweelranden past ook in het project Aanleg landschap met waardedaling van de provincie Gelderland. Daarbij wordt de landbouwgrond omgezet in natuur en de waardedaling (maximaal 85%) vergoed. Inmiddels is de uitvoering gestart, met het aanplanten van de houtsingel en de struweelhaag. Ook zijn de 5 meter brede struweelranden uitgezet en zijn verspreid doornige struiken geplant. Voor de struweelranden stopt hier onze inmenging. Zij mogen zich verder spontaan ontwikkelen. Met de inzet van Huis Deelerwoud zullen de akkers daarbinnen zich ongetwijfeld ontwikkelen tot een mooi voorbeeld van het Actieplan Natuurinclusieve Landbouw.