logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Sinds december 2020 mag ik deel uit maken van het bestuur van het Agrarisch Natuurcollectief Veluwe. Ik heb met mijn vrouw een melkveebedrijf op lemige zandgrond in Tonden, gemeente Brummen. Vanwege het leveren van melk onder keurmerk “On the way to Planet Proof” moesten we meer aan natuurbeheer gaan doen en het bleek dat er bij ons méér aan ANLb-pakketten mogelijk was dan ik dacht. We hebben nu botanische weideranden, wintervoedselakkers en kruidenrijke akkerranden. Met het extensief kruidenrijk grasland erbij dat we van Natuurmonumenten pachten beslaat dit circa 13% van de bedrijfsoppervlakte. Ik moet zeggen, ik vind het een boeiend (en bloeiend!) bedrijfsonderdeel. Het geeft in meerdere opzichten extra variatie, naast van oudsher alleen de gewassen gras en maïs. koeien van Pieter2Vanwege de droogte én het feit dat een deel van de oppervlakte nu natuurbeheer is, moest ik dit jaar wel wat ruwvoer bijkopen. Maar daar is de ANLb-vergoeding voldoende hoog voor. Niet dat ik nu al alles van agrarisch natuurbeheer weet. Maar als je een paar keer aan de Veldwerkplaatsen van het Collectief Veluwe meedoet, leer je snel bij over het hoe en waarom en ga je meer soorten herkennen.

De maatschappij vraagt aandacht voor natuur en landschap. Als je daar dan wat aan kan doen terwijl je inspanningen reëel vergoed worden, vind ik dat je dat als boer serieus moet overwegen. Goed voor de natuur, goed voor ons imago, ook je burger-buren vinden het leuk. Het maakt daarbij niet uit of je nou intensief of extensief bent, toekomstboer of afbouwer. Dus ANLb? Doen!

Overigens blijven de melkkoeien op ons bedrijf wél de hoofdrolspelers. Vandaar de foto.

Foto en tekst: Pieter Brouwer