logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

In onderstaand overzicht vindt u per pakket belangrijke start- en einddata voor beheer- en onderhoudswerkzaamheden. Het overzicht is bedoeld als extra service en is niet volledig. Bekijkt u voor de geldende afspraken altijd de pakketvoorwaarden.

Ruige mest bij weidevogelbeheer

1 februari tot rustperiode

óf

na rustperiode tot 1 september

Het uitrijden van ruige mest bevordert een 'rustige' grasgroei, waardoor het gewas geschikt is voor kuikens. De organische mest zorgt daarnaast voor een rijk bodemleven waarop weidevogels voedsel kunnen vinden. Ruige mest mag u uitrijden van 1 februari tot de start van de rustperiode van uw weidevogelbeheerpakket óf na de rustperiode tot 1 september. 
Kruidenrijke akkerrand (meerjarig) vanaf 15 augustus Vanaf 15 augustus mag u – indien gewenst – uw meerjarige akkerrand maaien. U kunt de rand ook (gedeeltelijk) laten overstaan, dan hoeft u deze volgend jaar niet opnieuw in te zaaien. Door de kruiden en het graan in de winter te laten staan, zijn er ook in de winter schuilgelegenheid en voedsel (zaden) aanwezig. Hier profiteren diverse akkervogels van, waaronder de patrijs. Uw rand laten overstaan is geen vereiste vanuit de pakketvoorwaarden, maar wellicht het overwegen waard!
Poel en klein historisch water 1 september t/m 14 oktober

Vanaf 1 september mag u starten met het schonen of maaien van uw poel. De werkzaamheden moeten vóór 15 oktober klaar zijn. In deze tijd is het aantal amfibieen in het water het kleinst. Toch zijn er nog wel dieren in het water, daarom is het aan te raden niet de hele poel in één keer te schonen, maar slechts een derde tot de helft. In de volgende jaren kunt u de delen schonen die nu over zijn blijven staan. In deze periode is bovendien de waterstand meestal laag waardoor de werkzaamheden het meest efficient uitgevoerd kunnen worden.

Houtige elementen 1 oktober t/m 14 maart Vanaf 1 oktober mag u starten met eventuele snoei- en/of knotwerkzaamheden; de werkzaamheden moeten vóór 15 maart klaar zijn. Uiteraard is het verstandiger om pas met het zagen te starten wanneer het blad van de bomen is. U kunt tot 15 maart beheer uitvoeren: hierna start het broedseizoen van veel vogels en zou u onbedoeld voor verstoring zorgen.