logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Zaadmengsels voor akkerranden

BoerenNatuur Veluwe werkt sinds 2022 met zelf ontwikkelde zaadmengsels voor kruidenrijke akkerranden. Met deze mengsels willen we meer winst voor de natuur behalen, maar ook oog houden voor het boerenbedrijf en de waarde van akkerranden voor het landschap. We hebben dankbaar gebruik gemaakt van de ervaring, kennis en inbreng van deelnemers, veldcoƶrdinatoren en externe experts. Zo zijn we gekomen tot een eenjarig en meerjarig mengsel van sterke, hoofdzakelijk inheemse soorten die voedsel leveren voor vogels en insecten en bijdragen aan duurzaam bodembeheer. 

Langere bloeiboog

Het oog van boer en burger wil ook wat: een mooi bloeiende akkerrand is een aanwinst voor de buurt en reclame voor het boerenbedrijf. In de nieuwe zadenmix hebben we sterke bloeiers toegevoegd aan onze een- en meerjarige mengsels. Hierdoor blijven de akkerranden langer een kleurrijke toevoeging aan het landschap.

Boerenbest

Vanuit agrarisch oogpunt is het belangrijk dat de soorten niet giftig zijn voor vee. Daarnaast is onkruiddruk in akkerranden soms een probleem. We hebben gekeken naar soorten die sterk genoeg zijn om te concurreren met de snelgroeiende akkeronkruiden. Om de onkruiddruk in de meerjarige randen te verlangen, is aan het meerjarige mengsel haver toegevoegd. Dit zorgt voor onkruidonderdrukking in het eerste jaar, waardoor de meerjarige soorten een betere kans krijgen om zich te vestigen.

Inheemse biodiversiteit

Met de nieuwe mengsels zaaien we een kruidenrijke akkerrand die zoveel mogelijk inheems is. Hierbij was de samenwerking met De Bolderik zeer waardevol. Deze biologisch zaad-leverancier heeft met ons meegedacht over de biodiversiteit van inheemse soorten. In onze nieuwe mengsels is een aantal exoten opgenomen. We hebben voor deze soorten gekozen omdat het sterke bloeiers zijn, die echter niet invasief zijn en niet uitzaaien of inkruisen met inheemse soorten.

Economisch interessant

Om economisch interessant te zijn moeten al deze eigenschappen ook in de praktijk goed uit de verf komen. In veldproeven op zand en op klei hebben we gekeken naar de ontwikkeling van de soorten op verschillende bodemsoorten en in verschillende mengselsamenstellingen. De droogte van de afgelopen jaren was een extra handicap en filterde de robuuste soorten eruit. Samenwerkingspartner Viridis heeft een externe monitor uitgevoerd op de proefvelden. Hieruit kwam een selectie van de sterkere soorten naar voren.

Met onze zaadmengsels creƫren we zo balans tussen natuurwaarden en verfraaiing van het agrarisch landschap.