logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent
logo transparent

Let op: op dit moment is er vanuit de provincie geen budget voor deze regeling en kunnen er geen nieuwe aanvragen in behandeling worden genomen. Aan het eind van 2024 of begin 2025 verwachten we uitsluitsel of we weer aanvragen in kunnen dienen.

De provincie Gelderland wil de biodiversiteit bevorderen en initiatieven op dit gebied financieel ondersteunen. Nieuwe landschapselementen die een ecologische meerwaarde hebben, komen daarom in aanmerking voor subsidie. Te denken valt aan aanleg of herstel van poelen, houtwallen, bosjes en struweelranden. De uitvoering van de subsidieregeling ligt bij BoerenNatuur Veluwe. 

Als eigenaar kunt u aangeven op welke locaties u landschapselementen aan wilt leggen. Wanneer deze voldoende bijdragen aan de biodiversiteitsdoelstellingen, neemt BoerenNatuur Veluwe de locaties mee in een subsidieaanvraag aan de provincie. Samen met u maken wij vervolgens een plan en een begroting voor de aanleg van de nieuwe landschapselementen. De kosten hiervan worden voor 75% vergoed. 

Het kan zijn dat door de aanleg van de landschapselementen de onderliggende grond in waarde daalt. U kunt binnen deze regeling compensatie ontvangen voor deze waardedaling. Een verzoek hiervoor dient BoerenNatuur Veluwe voor u in. De provincie regelt de taxatie en legt de waardebepaling ter overeenstemming aan u voor. Het verschil in waarde vóór en ná de functieverandering bedraagt maximaal 85%. Tot die restwaarde van 15% wordt de waardedaling volledig vergoed.

Om deel te kunnen nemen aan deze regeling moet u aan een aantal voorwaarden voldoen. Zoals gezegd komen nieuwe landschapselementen alleen voor de subsidieregeling in aanmerking als zij ecologische meerwaarde hebben. Daarnaast legt u als deelnemer een kwalitatieve verplichting vast in een overeenkomst met provincie Gelderland. Hiermee geeft u de garantie dat de grond niet meer als landbouwgrond in gebruik komt. Het landschapselement moet ook gemeld worden bij de gemeente. Mogelijk is voor de aanleg een vergunning nodig. Het collectief begeleidt u hierbij.

Meer informatie over de regeling leest u in de flyer. Bent u geïnteresseerd in deelname? Neemt u dan contact met ons op via Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..